Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)
KONTAKTA

Styrelsen 2019

Ordförande
Erika Jabler

Kassör
Jonas Westerén

Ledamöter
Jan-Erik Åsmo
Kajsa Andersson
Magnus Insulan

Suppleant
Louise Temin
Jakob Hägg
Juha Hilljare

Du når styrelsen på följande epostadress:

styrelse@brfhvitfeldtsgatan.se

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel hanteras från och med mars 2019 av en extern firma och styrelsemedlemmarna.

Adress till föreningen:
Brf Hvitfeldtsgatan 7-9
Hvitfeldtsgatan 9
411 20 Göteborg
samt
http://www.brfhvitfeldtsgatan.se


Vår fakturaadress är:
Brf Hvitfeldtsgatan 7-9
Fack 55896138
R855
106 37 Stockholm
Det går också bra att skicka fakturan via e-post (med rätt fakturaadress på dokumentet) till standard.mailinvoice@postenscanning.se


Handläggning pantsättning
Ansökan om pantsättning kan skickas direkt till Fastum, som sköter föreningens lägenhetsregister och har fullmakt att underteckna pantsättningshandlingarna. Adressen för pantförskrivningar är:

Fastum AB
Kundsupport
Box 904
75109 Uppsala

Avnoteringar av pant kan mailas som pdf till kundsupport@fastum.se

Gjord av styrelsen under 2006. Senast uppdaterad 2020-03-05.