Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)
KONTAKTA

Styrelsen 2018

Ordförande
Erika Jabler

Kassör
Anne Storm

Sekreterare
Ulrika Berggren

Ledamöter
Jan-Erik Åsmo
Kajsa Andersson
Magnus Insulan
Jonas Westerén

Suppleant
Louise Temin
Jakob Hägg

Du når styrelsen på följande epostadress:

styrelse@brfhvitfeldtsgatan.se

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel hanteras från och med mars 2019 av en extern firma och styrelsemedlemmarna.

Gjord av styrelsen under 2006. Senast uppdaterad 2016-06-16.