Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)
STADGAR

Nya stadgar för Bostadsrättföreningen Hvitfeldtsgatan 7-9 i Göteborg antogs vid föreningsstämmor 2002-11-28 och 2003-01-22. Dessa stadgar ersattes med helt nya genom beslut på årsstämman 2007 och vid en extrastämma 2007-11-14. De har därefter uppdaterats vid ordinarie föreningssämma 2008-05-14 och vid extrastämma 2008-10-30 samt vid årsstämmorna 2015 och 2016. Senaste uppdateringen antogs vid föreningssämmorna 2017 och 2018. Dessa stadgar följer SBCs mönsterstadgar. Klicka nedan för att läsa stadgarna (pdffil)

Gjord av styrelsen under 2006. Senast uppdaterad 2016-06-16.