Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)
STADGAR

Nya stadgar för Bostadsrättföreningen Hvitfeldtsgatan 7-9 i Göteborg antogs vid föreningsstämmor 2002-11-28 och 2003-01-22. Dessa stadgar ersattes med helt nya genom beslut på årsstämman 2007 och vid en extrastämma 2007-11-14. De har därefter uppdaterats vid ordinarie föreningssämma 2008-05-14 och vid extrastämma 2008-10-30 samt vid årsstämmorna 2015 och 2016. Dessa stadgar följer SBCs mönsterstadgar. Klicka nedan för att läsa stadgarna (pdffil)

Gjord av styrelsen under 2006. Senast uppdaterad 2016-06-16.